Hypnotherapie

Zoals in de informatie over NLP al beschreven, wordt er in de NLP gebruik gemaakt van elementen uit de hypnotherapie.
Soms is het echter wenselijk ons iets verder op het hypnotherapeutisch vlak te begeven.

Wat is hypnotherapie?
Door middel van een hypnotische trance (wat in wezen niets meer is dan een vorm van diepe ontspanning), wordt het mogelijk contact te maken met diepere lagen van het onderbewustzijn. Hier ligt soms informatie of een antwoord dat in een staat van hoger bewustzijn moeilijk gevonden kan worden.
De ontdekking van deze informatie of antwoorden wordt tijdens de sessie direct geïntegreerd met en toegepast op dat wat al in het bewustzijn was.
Zo kan er een directe verandering van het gevoel op diep niveau plaatsvinden.

NB: Soms wordt helaas ten onrechte gedacht dat alle antwoorden die onder hypnotische trance gevonden worden een zuivere afspiegeling van de objectieve waarheid zijn. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn.
Antwoorden die gevonden worden geven een afspiegeling van de waarheid zoals deze door de cliënt beleefd is. Mogelijkerwijs is deze beleving beïnvloed door zaken die in dezelfde periode gebeurd zijn, die men erover gehoord heeft, gevoelens die met de situatie gepaard gingen etc.
Voor hypnotherapie maakt dit echter geen verschil, aangezien het deze beleefde waarheid is die invloed heeft op de emoties en het welbevinden van de cliënt en zo geeft deze informatie over wat de cliënt nodig heeft om een positieve verandering in gang te zetten.

Wat is hypnose?
Een goede omschrijving van hypnose zou zijn “een toestand van alerte rust”.
Gedachten, gevoelens, spontane associaties en beelden bevinden zich als mentale ruis op de achtergrond.
Je bent volledig bij bewustzijn, maar niet alle indrukken worden bewust geregistreerd.
Je hebt volledig controle over jezelf en kunt de trance te allen tijde en op elk gewenst moment zelf afbreken.
Je gebruikt je zintuigen om een antwoord te vinden buiten jezelf en ziet niet dat het al die tijd al in je zit. (Huang Po)