EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation en Reprocessing.
Deze methode kan worden ingezet bij veel verschillende klachten, maar is vooral bekend geworden om zijn verbluffende resultaten bij PTSS (Posttraumatische stress-stoornis)

EMDR: Snel, diepgaand en blijvend effect
Wetenschappelijk onderzoek naar therapieën voor traumaverwerking heeft aangetoond dat EMDR veruit de meest effectieve traumatherapie is: 3 Sessies EMDR brachten resultaten die vergelijkbaar zijn met 50 sessies cognitieve therapie of 50 sessies herbeleving.
EMDR kan echter niet alleen worden ingezet bij trauma’s.
Ook bij bijvoorbeeld angsten en fobieën en vele andere zaken waarbij mensen hevige, ongewenste emoties ervaren blijkt EMDR zeer doeltreffend te zijn.

Hoe ziet een EMDR sessie eruit?
Tijdens een EMDR sessie krijg je een koptelefoon op waarop klikjes te horen zijn, afwisselend links en rechts.
Deze klikjes bewerkstelligen een stimulatie van afwisselend de linker en rechter hersenhelft.
Door deze stimulatie wordt het brein geactiveerd om te doen wat het regelmatig van nature doet; efficiënte verbindingen leggen tussen de verschillende gebieden die zich in de hersenen bevinden (hier merkt u echter niets van) waardoor verwerking mogelijk wordt.
Tijdens de sessie stuur je je aandacht doelgericht naar de ervaring waar je hinder van ondervindt en krijgt je brein de gelegenheid om verwerking tot stand te brengen.

EMDR als effectieve droomfase
Feitelijk wordt bij EMDR de droomfase nagebootst.
NB: Voorheen deed men dit niet met klikjes, maar door de ogen snel naar links en rechts en weer te bewegen, net als tijdens het droomfase gebeurt. Vandaar ook de naam EMDR, waarvan de eerste letters staan voor Eye Movement.
In de droomfase van de slaap vindt normaal gesproken de verwerking plaats van alles dat in de loop van de dag ervaren wordt.

Verhindering van de effectieve werking van natuurlijk dromen.
Tijdens het ervaren van een traumatische gebeurtenis kan het natuurlijke proces van verwerking in dromen verstoord raken door vermindering of blokkering van de werking van sommige hersendelen als gevolg van hoge stress.
De gebeurtenissen worden dan geïsoleerd of verbrokkeld opgeslagen in het geheugen, wat de mogelijkheid tot een goede verwerking in de slaap-droomfase verhindert.
Delen van deze traumatische herinneringen worden opgeslagen in onbewuste gebieden van de hersenen, waar zij wel invloed hebben op het dagelijks leven, maar niet als vanzelf verwerkt kunnen worden.

EMDR: Sturen van de droom
Tijdens een EMDR sessie sturen we de aandacht bewust naar de herinneringen die verwerkt dienen te worden.
(Waar men niet kan besluiten ergens over te dromen om het te verwerken, kan in een sessie wel doelbewust de herinnering opgezocht worden.)
De hersenen krijgen zo direct de kans om te doen wat ze van nature doen; de herinnering op een gezonde manier verwerken.

Effectiviteit door 100% activiteit
Tijdens waakbewustzijn is zo’n 12 tot 20 % van het brein actief. Tijdens de droomfase van de slaap is dit wel 96%.
De overige 4% die niet actief is, houdt verband met het taalcentrum.
Omdat bij EMDR de droomfase nagebootst wordt, maar er ondertussen ook gesproken wordt, kan daarom gesteld worden dat tijdens een EMDR-sessie 100% van het brein actief is.
Dit verklaart de ongelooflijke efficiëntie van EMDR.