BML

BML staat voor Body & Mind language.
BML is een lichaamsgerichte coachtechniek.
Binnen BML spreken we niet van een probleem of klacht, maar van stagnatie. Er is iets aan de hand dat maakt dat er geen of weinig stroming meer plaatsvindt.
Een groot voordeel van werken vanuit het lichaam is dat we niet blijven hangen in het verhaal, maar oriënteren op wat maakt dat er stagnatie plaatsvindt.
Door hierin nieuwe houdings- of bewegingsmogelijkheden te ontdekken kan dat wat gestagneerd was weer gaan stromen.

Lichaam en geest spreken dezelfde taal.
Body (lichaam) & Mind (geest) Language (taal) heeft als uitgangspunt dat lichaam en geest samen één systeem zijn.
Wat in de geest gebeurt, komt tot uitdrukking in het lichaam en andersom.
Wat we geestelijk ervaren aan emoties en gevoelens komt tot uitdrukking in onze houding en beweging.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de geestelijke vrolijkheid en enthousiasme die we terugzien in een opgeheven hoofd, rechte schouders en energieke tred.
En de tegenovergestelde variant; sombere, negatieve gevoelens die we terug zien in afhangende schouders en een neerwaarts gerichte blik.

Het lichaam is in de loop van het leven gevormd door ervaringen en aanpassingen die we in antwoord hierop bewust of onbewust gedaan hebben.
Deze aanpassing uit zich in spierspanningspatronen, beweeglijkheid of juist geen beweeglijkheid, ademhaling etc.
Door deze nader te onderzoeken boren we een rijke bron van informatie en verandermogelijkheden aan.

Wat doet BML?
BML is enerzijds een techniek waarmee emoties en gevoelens waar men zich nog niet volledig van bewust is bewust te maken.
Naast deze emoties en gevoelens komen ook onbewuste overtuigingen en gedragspatronen aan het licht. Dit geeft heel veel inzicht.
BML helpt middels de oriëntatie op houding en beweging ontdekken hoe de precieze beleving van en omgang met de huidige situatie zijn en welk effect dit heeft op de situatie.
Anderzijds schept BML ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden om omgang te vinden met de situatie en geeft handvatten om een positieve invloed uit te oefenen op eigen gedragsmogelijkheden, zodat verandering in gang gezet wordt.

Waarom is het lichaam zo belangrijk?
Door het gebruik van BML spreken we het lichaamsgeheugen aan.
Dit lichaamsgeheugen spreekt diepere lagen van het onbewuste aan en kent hierdoor details waar we ons mentaal niet van bewust zijn.
Wat laat het lichaam zien? Wat wordt er echt gezegd en uitgedrukt? Welke diepere beweegredenen liggen hierin verscholen?

Verandering van lichaam (houding, beweging) aangezet vanuit de psyche is zeker mogelijk (gaat iemand door psychische begeleiding lekkerder in zijn vel zitten, dan is dat terug te zien in het lichaam), maar soms is andersom de weg van de minste weerstand en zetten we de lichamelijke verandering in, waardoor de mentale verandering vanzelf volgt.

Heel vaak geeft BML inzicht in fysieke klachten waar we al lang mee lopen, maar nooit een verklaring voor hadden.
Psychosomatische klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, gespannen schouders, pijn in de rug.
Lang niet altijd zijn dit de klachten waaraan we werken, maar regelmatig is de bonus van BML dat we inzicht krijgen in waar deze klachten vandaan komen én wat er nodig is om ze niet langer te hoeven ervaren.Het antwoord zit in jezelf, je hoeft het alleen nog maar te vinden.