Vergoeding

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereninging VBAG en koepelorganisatie RBCZ .

 
 
VBAG beroepsvereniging

Consulten worden door de meeste (aanvullende) zorgverzekeringen gedeeltelijk vergoed en vallen onder de vergoeding van "Alternatieve geneeswijzen".
De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekering.
Je kunt hiervoor navraag doen bij je eigen zorgverzekeraar.

NB: De vergoeding die je krijgt van je verzekeraar geldt vanaf het eerste consult. Je hoeft hiervoor dus niet eerst je eigen risico op te gebruiken, zoals dat wel het geval is bij een GGZ / eerstelijnspsycholoog.

Vermeld bij je navraag de volgende gegevens:
- Het consult valt onder de noemer "Psychosociale therapie" of "Integratieve psychotherapie".
- Ik ben aangesloten bij VBAG en RBCZ.
Op basis van deze gegevens kan je verzekeraar je vertellen wat de hoogte van de vergoeding zal zijn.


Praktijkgegevens:

KvK: 51464330
AGB-code praktijk: 90052830
AGB-zorgverlenerscode: 90044102
VBAG-licentienummer: 2.110308 A
RBCZ-registratienummer: 911345R
BTW-nummer: NL002296864B64


Voor particuliere cliënten en zakelijke cliënten gelden verschillende uurtarieven.
Het behandeltarief voor particuliere cliënten is €112,- per uur.
Er wordt gerekend per genoten kwartier.

Sessies duren doorgaans 1 tot 1,5 uur.
In uitzonderlijke gevallen kan een sessie max. 2 uur duren.

Gemiddeld zie ik cliënten 3 tot 6 keer.

Neem voor zakelijke tarieven even contact met mij op.

Sessies die minimaal 48 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.
Afmeldingen per e-mail worden niet geaccepteerd.


De voornaamste taak van de mens is zichzelf het leven te schenken (Erich Fromm)