Vergoeding

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereninging VBAG en koepelorganisatie RBCZ .

Consulten worden door de meeste (aanvullende) zorgverzekeringen gedeeltelijk vergoed en vallen onder de vergoeding van "alternatieve geneeswijzen".
De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekering.
Je kunt hiervoor navraag doen bij je eigen zorgverzekeraar.

NB: De vergoeding die je krijgt van je verzekeraar geldt vanaf het eerste consult. Je hoeft hiervoor dus niet eerst je eigen risico op te gebruiken, zoals dat wel het geval is bij een GGZ / eerstelijnspsycholoog.

Vermeld bij je navraag de volgende gegevens:
- Ik ben natuurgeneeskundig therapeut en het consult valt dan ook onder de noemer "natuurgeneeskundig consult" of "Integratieve Psychotherapie".
- Ik ben aangesloten bij VBAG en RBCZ.
Op basis van deze gegevens kan je verzekeraar je vertellen wat de hoogte van de vergoeding zal zijn.


Praktijkgegevens:

KvK: 51464330
AGB-code praktijk: 90-52830
AGB-zorgverlenerscode: 90-044102
VBAG-licentienummer: 2.110308 A
RBCZ-registratienummer: 911345R


Voor particuliere cliënten en zakelijke cliënten gelden verschillende uurtarieven.
Wil je hier meer informatie over, neem dan even contact met mij op.
Sessies duren doorgaans 1 tot 1,5 uur.
In uitzonderlijke gevallen kan een sessie max. 2 uur duren.

Gemiddeld zie ik cliënten 3 tot 6 keer.

Sessies die minimaal 48 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.
Afmeldingen per e-mail worden niet geaccepteerd.


De voornaamste taak van de mens is zichzelf het leven te schenken (Erich Fromm)