Therapie en coaching

Op een stevig fundament kun je torens bouwen zo hoog je maar wilt.


Therapie en Coaching

Je kunt bij mij terecht voor therapie en coaching op basis van NLP, EMDR, Destination Coaching, BML, mindfulness en hypnotherapie.

Omdat ieder mens uniek is en iedere situatie verschillend, wordt de behandeling persoonlijk afgestemd op jou als individu en dat waar je voor komt.


Wat is het verschil tussen therapie en coaching?

Therapie en coaching hebben veel met elkaar gemeen.
Beiden werken aan oplossingen voor moeilijkheden waar mensen in het dagelijks leven mee kampen.

Het duidelijkste verschil tussen psychotherapie en coaching is dat therapie zich vooral richt op het verwerken van dingen die in het verleden zijn gebeurd, maar nog steeds een rol spelen (of hun rol opeisen) in het heden.

Coaching richt zich meer op de toekomst. Het stellen en/of behalen van doelen, jezelf ontwikkelen en verder komen, beter presteren, betere communicatie met anderen of je dingen doen op een prettigere manier.

De grens tussen therapie en coaching is echter erg dun en vaag.
Vaak ook, lopen deze twee door elkaar. Bijvoorbeeld wanneer het behalen van doelen in de toekomst belemmerd wordt door oorzaken uit het verleden.

 

Wat kan ik verwachten tijdens een consult?

Het eerste consult is een intakegesprek.
Tijdens dat gesprek kun je vertellen waar je voor komt en zal ik daar samen met jou dieper op ingaan.
Ik praat met jou niet alleen over het probleem waar je mee komt maar ook over wat je graag zou willen bereiken.
Vervolgens bekijken we wat het is dat de moeilijkheden veroorzaakt, zodat we daarmee kunnen gaan werken aan een oplossing.
Mochten we tijdens dit eerste gesprek al zo snel helderheid krijgen over wat je verhindert dat te bereiken wat je wilt bereiken en we hebben nog tijd over, dan kan het zijn dat we al direct een verandertechniek inzetten, zodat je een eerste stap kunt zetten en je de kracht van de technieken die ik gebruik kunt ervaren.
Op basis van dit eerste gesprek kun je bepalen of je verder wilt gaan.

In de volgende consulten zal er niet altijd alleen gepraat worden, maar gaan we ook aan het werk met verschillende technieken.

Regelmatig werk ik met NLP.
NLP is een efficiënte, oplossingsgerichte techniek, waarmee vaak snel resultaten behaald kunnen worden.
Afhankelijk van de klacht en de onderliggende oorza(a)k(en) ervan, kan een probleem soms al binnen enkele consulten opgelost zijn.
Wat ik vooral NIET doe, is jou vertellen wat je moet doen.
Een oplossing die voor mij passend is, hoeft dat niet voor jou te zijn.
Ik begeleid je daarom in het zelf vinden van oplossingen die bij jou passen. Want geen oplossing sluit zo naadloos bij jou aan als de oplossing die van jezelf komt.

Een andere methode waar ik veel mee werk is Destination Coaching.
Destination Coaching is een methode die veel elementen van NLP in zich draagt, maar veelomvattender is.
Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse dr. Robert McDonald en omvat een aantal zeer krachtige gereedschappen om razendsnel diepe veranderingen teweeg brengen bij een scala aan klachten.
Bij deze methode is het belangrijk een duidelijk doel voor ogen te hebben.

In andere situaties is EMDR een meer passende methode.
Ook deze manier van werken levert vaak snel goede resultaten op.

Verder werk ik regelmatig met BML.
Een techniek die gebruik maakt van de connectie tussen het fysieke lijf en het mentaal-emotionele aspect.
Houding en beweging spelen bij deze techniek een belangrijke rol, zowel voor het helder krijgen van (onbewuste) informatie als voor het teweegbrengen van verandering.


Om vooruit te komen, moet je soms achterom kijken.